Image

Українські неоязичники перед викликами часу

Навчальний заклад: Запорізька гімназія №107 Запорізької міської ради Запорізької області

Автор: Байда Поліна Олексіївна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Теологія, релігієзнавство та історія релігії

Область: Запорізька

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню еволюції та діяльності неоязичницьких/рідновірських вірувань у сучасній Україні. У ході дослідження було вивчено витоки неоязичницького руху в Україні, що починаються зі вчення В. Шаяна та Л. Силенка. Виділено неоязичницькі/рідновірські течії, які були засновані після 1991 року, серед них «Рідна віра», «РУНВіра», «Ладовіра» тощо. Підтверджено вороже ставлення християн до неоязичницьких вчень. Вивчено традиції, культуру та обрядовість найпоширеніших громад. Досліджено символіку, що прикрашає одяг неоязичників. Доведено відсутність однаковості у політичних поглядах неоязичників. На основі аналізу джерел з’ясовано масштаби участі рідновірів у новітній російсько-українській війні та волонтерській допомозі. Доповнено знання про взаємини рідновірів з представниками споріднених течій.