Image

Вплив наночастинок на показники індукованих мутацій в популяції Drosophila melanogaster

Навчальний заклад: Загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів фізико-математичного профілю №12 міста Чернігова

Автор: Любчикова Дарія Русланівна

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Селекція та генетика

Область: Чернігівська

Опис:

У всьому світі інтерес до ролі наночастинок, які широко використовуються в харчовій, косметичній та інших галузях промисловості, значно зріс, враховуючи їх противірусні властивості. З метою перевірки впливу наночастинок на життєві функції еукаріот було досліджено показники індукованих мутацій, що допоможе оцінити можливі екологічні наслідки практичного використання наночастинок. Мета роботи: дослідити вплив різних концентрацій наночастинок Тітану, Ніколу та Силіцію на особливості розвитку та мутагенез у D. melanogaster (лінії Canton S та Ebony). За наявності наночастинок у живильному середовищі у дрозофіли спостерігалися наступні мутації: зменшення крил і знебарвлене (біле) тіло, а також додаткові вусики та подовжений хоботок. При вивченні мутантного впливу наночастинок на два покоління нащадків (F1 і F2) вірогідно не визначено, щоб кількісні показники чоловічих і жіночих мутантних особин відрізнялися під впливом однієї і тієї ж речовини. Наночастинки Tiтану мають більш виражену мутагенну дію порівняно із іншими дослідженими.