Image

Рецепція релігійних образів у християнському металі (на прикладі груп «Slechtvalk» та «Holy Blood»)

Навчальний заклад: Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів №37 Харківської міської ради Харківської області

Автор: Акімов Віктор Олександрович

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Теологія, релігієзнавство та історія релігії

Область: Харківська

Опис:

Метою нашої роботи було з’ясувати, у який спосіб та під впливом яких факторів у творчості сучасних християнських метал-груп «Holy Blood» та «Slechtvalk» актуалізуються різноманітні релігійні образи, як ці образи сприймаються поціновувачами їхньої музики, порівняти рецепцію релігійних ідей у творчості досліджуваних гуртів та світському металі. Актуальність теми пояснюється тим, що її вивчення дозволяє на конкретному емпіричному матеріалі краще зрозуміти, яку роль грає релігія у сучасному світі, як релігія впливає на культурне життя. Зроблено висновок, що у творчості сучасних християнських метал-груп помітні прояви постсекуляризму та метамодерну. Християнський метал повністю виключає зі своїх пісень характерну для постмодерну відсутність моральних оцінок, бажаючи висловити конкретний релігійний посил. Це відрізняє християнські метал-колективи від гурту «Powerwolf». «Holy Blood» поєднує християнську та патріотичну тематики. У творчості «Slechtvalk» актуалізується зв'язок релігії та фентезі.