Image

Просоціальна позиція учнів молодшого шкільного віку щодо ровесників - внутрішньо переміщених осіб

Навчальний заклад: Піддубцівський ліцею Підгайцівської сільської ради Луцького району Волинської області

Автор: Гезун Аліна Миколаївна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Педагогіка

Область: Волинська

Опис:

Науково-дослідницьку роботу присвячено теоретичному обґрунтуванню та емпіричному дослідженню проблеми просоціальної поведінки здобувачів освіти молодшого шкільного віку, зокрема – щодо учнів-ВПО. Здійснено аналіз психолого-педагогічних наукових джерела і розкрито сутність феномену «просоціальна поведінка», схарактеризовано поняття «молодший шкільний вік» та на основі нормативно- правових законодавчих актів встановлено поняття «внутрішньо переміщені особи». За результатами аналізу інформаційних джерел та проведеного власного моніторингу визначено типові проблеми внутрішньо переміщених осіб та їх дітей під час інтеграції у нові суспільні умови. Експериментальний етап дослідження передбачав діагностику прояву просоціальної поведінки учнів молодшого шкільного віку щодо учнів- внутрішньо переміщених осіб за допомогою комплексу психолого-педагогічних методик. Аналіз результатів досліджень дав змогу встановити та експериментально підтвердити, що просоціальна поведінка молодших школярів щодо учнів-ВПО сприяє створенню для них комфортного освітнього середовища та успішної адаптації в нових соціальних умовах.