Image

Сокальське педучилище в системі підготовки педагогічних кадрів Галичини кінця ХІХ – середини ХХ ст.

Навчальний заклад: Волицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сокальської міської ради Львівської області

Автор: Солдат Анна Степанівна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Педагогіка

Область: Львівська

Опис:

Проєкт присвячено науковому аналізу та систематизації відомостей про становлення і розвиток професійної педагогічної освіти на Сокальщині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.У ході роботи з’ясовано суспільно-політичні та економічні передумови, які визначали полікультурний характер розвитку системи підготовки педагогічних кадрів у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.; досліджено структуру системи підготовки педагогічних кадрів та розкрито зміст освіти в педагогічних закладах Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. в цілому та Сокальщини зокрема; визначено етапи становлення професійної педагогічної освіти в Сокалі; виокремлено вагомі чинники, що впливали на розвиток професійної педагогічної освіти на кожному з виокремлених етапів; на основі проведення польових досліджень проаналізовано історію Сокальського педучилища та його випускників у різні періоди; шляхом емпіричних досліджень визначено рівень обізнаності молоді щодо діяльності педучилища та необхідності відродження його діяльності. Автором порушено клопотання перед місцевою владою про відновлення в Сокалі закладу з підготовки педагогічних кадрів.