Image

Розвиток цифрової компетентності здобувачів загальної середньої освіти в умовах інформаційно-освітнього середовища

Навчальний заклад: Обласний науковий ліцей в міста Рівне Рівненської обласної ради

Автор: Семенчук Софія Сергіївна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Педагогіка

Область: Рівненська

Опис:

У дослідженні було встановлено, що використання віртуальних освітніх середовищ типу Google Classroom сприяє процесу розвитку цифрової компетентності здобувачів загальної середньої освіти в умовах інформаційно-освітнього середовища. Водночас, відзначено, що проблема розвитку цифрової компетентності є малодослідженою, а отримані результати показали, що більшість учнів мають задовільний рівень цифрової компетентності. У процесі дослідження було виявлено, що в психолого-педагогічній літературі немає загальноприйнятого визначення поняття "цифрова компетентність здобувачів загальної середньої освіти. У роботі цифрова компетентність розглядається як інтегративне утворення, що відображає способи мислення, погляди та інші особисті якості у сфері цифрових технологій і визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити навчальну та професійну діяльність з використанням цифрових технологій. Зазначено, що цифрова компетентність включає такі компоненти як: інформація та цифрова грамотність; комунікація та співробітництво; створення цифрового контенту; безпечність; вирішення проблем. Розуміння суті та змісту цифрової компетентності дозволило створити оптимальні умови для ефективного розвитку її в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗЗСО.