Image

Розвиток розподіленого лідерства старшокласників в умовах екологізації освітнього простору

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Безлюдівський юридичний ліцей імені І.Я. Підкопая Безлюдівської селищної ради»

Автор: Дубіна Інна Олександрівна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Педагогіка

Область: Харківська

Опис:

Нові умови, що склалися сьогодні в Україні, диктують необхідність істотного підвищення якості екологізації освітнього простору, що дозволяє формувати у здобувачів освіти не лише знання про закони природи, причини та наслідки екологічних катастроф і лих, а й сприяє розвитку ціннісних орієнтацій та розуміння прав на сприятливі умови життя, і як результат – уможливлює сталий розвиток суспільства та держави. Доведено значущість та ефективність проведення програми «Розподілене лідерство» («Distributed leadership»). Враховано необхідність впровадження проєкту у діяльності учнівського самоврядування. У дослідженні взяли участь учні та учениці 10-11-х класів КЗ «Безлюдівський юридичний ліцей імені І.Я. Підкопая Безлюдівської селищної ради» у кількості 62 особи. Виявлено позитивну динаміку за усіма критеріями в учнів екпериментальної групи після впровадження відповідної програми.