Image

Особливості впливу філософської спадщини Арістотеля на становлення і розвиток науки: ретроспектива і перспектива

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Мрія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

Автор: Скляніченко Нікіта Костянтинович

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Філософія

Область: Кіровоградська

Опис:

Проєкт присвячено дослідженню впливу філософської системи та спадщини Арістотеля на формування західної філософської думки зокрема та світової в цілому. У роботі зазначено, що Арістотель являє собою одного з найвидатніших філософів не тільки давньої Греції, а й всього людства, є засновником науки, тому що жоден з його попередників не дав таку чітку кодифіковану систему та не охопив таку велику кількість галузей знань як Стагірит. Розкрито суть елементів філософської системи Арістотеля, виявлено її трансформації в подальшому розвитку філософії, з’ясовано, наскільки сучасна філософія та наука залежать від досліджень Арістотеля, що і було метою проєкту. Дослідження містить глибокий аналіз реалізації філософської системи Стагірита в античній, ранньосередньовічній європейській та арабській середньовічній думці та розкривається роль попередників у відкритті Арістотеля філософами-схоластами. У проєкті проаналізовано вплив вчення Арістотеля на філософів Нового часу та Просвітництва на тлі наукової революції. Також було розкрито становлення Арістотеля як об’єкту дослідження в ХІХ-ХХ ст. та перспектива розвитку та дослідження філософської спадщини Стагірита в майбутньому.