Науково-Дослідницькі секції: Математика

Card image

Латинські квадрати та операції над ними...

Автор(ка) : Лисак Іван Іванович

В даній роботі розглянуто поняття латинського квадрат...

Card image

Ейлерові та гамільтонові графи...

Автор(ка) : Колядинська Ольга Анатоліївна

Наукову роботу присвячено дослідженню існування ейле...

Card image

Про одну геометричну задачу з турніру юних математикі...

Автор(ка) : Коротич Дар'я Олександрівна

У нашому дослідженні ми намагались знайти різні крите...

Card image

Лінійні числові послідовності типу r...

Автор(ка) : Таргонська Єлізавета Андріївна

Робота Лінійні числові послідовності типу r” є продов...

Card image

Застосування нерівності Єнсена...

Автор(ка) : Король Сергій Ігорович

У цій роботі я розглянув нерівності, зокрема, нерівніс...

Card image

Теорія ймовірностей у задачах і в житті...

Автор(ка) : Попльонкін Давид Євгенович

Роботу присвячено застосуванню методів теорії ймовір...

Card image

Алгебраїчні властивості многочленів...

Автор(ка) : Донецький Дмитро Іванович

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню алгебраїч...

Card image

Диференціальна топологія як інструмент дослідження т...

Автор(ка) : Ситник Анна Валентинівна

Дослідницьку роботу присвячено розгляду тісного взає...

Card image

Проблема Михайла Ядренка з теорії побудов циркулем та ...

Автор(ка) : Бондар Андрій Русланович

Робота присвячена розв’язанню проблеми Михайла Ядрен...

Card image

Теорема Морлея. Нові доведення, застосування й узагаль...

Автор(ка) : Манько Софія Тарасівна

Пропонований проєкт стосується теореми Морлея, її дов...

Card image

Математична модель гри при різних випадках початковог...

Автор(ка) : Алєксєєв-Таскін Микита Андрійович

В роботі розглянута гра аналогічна до ичної задачі про...

Card image

Арбелос та деякі його властивості ...

Автор(ка) : Пивоваренко Віолета Сергіївна

У роботі досліджуються арбелос Архімеда, подвійні кол...

Card image

Визначення ефективності методів знаходження екстрема...

Автор(ка) : Бандура Ольга Миколаївна

У роботі досліджені різні методи знаходження екстрема...

Card image

Синусоїда у навколишньому житті...

Автор(ка) : Худяк Соломія Василівна

У науковій роботі висвітлено основні етапи розвитку н...

Card image

Про множення плоских та просторових векторів...

Автор(ка) : Гуркіна Олена Михайлівна

В роботі у важливих ситуаціях у явному вигляді виявлен...

Card image

Властивості симедіани трикутника...

Автор(ка) : Корнієнко Даріна Андріївна

У роботі запропоновано, розроблену нами систему задач ...

Card image

Точки Штейнгауза на деяких кривих та проблема про чоти...

Автор(ка) : Козьма Роман Юрійович

Відомий польський математик Гуго Штейнгауз у своїй кн...

Card image

Кількість, сума та добуток дільників ґаусового числа...

Автор(ка) : Арський Нікіта Олексійович

У роботі розглянуто функції кількості, суми та добутку...