Науково-Дослідницькі секції: Теологія, релігієзнавство та історія релігії

Card image

Харизматичний рух онуфрієвців на Волині у першій поло...

Автор(ка) : Шилак Софія Валентинівна

Робота присвячена зародженню і розвитку харизматично...

Card image

Віра як прояв ірраціоналізму в житті людини...

Автор(ка) : Волкова Єлизавета Олександрівна

Під час дослідження ми проаналізували різні точки зор...

Card image

Сім заповідей Бней Ноах та Декалог у християнському ро...

Автор(ка) : Слюсар Євгеній Володимирович

У роботі було досліджено теоретичні основи семи запов...

Card image

Життя і духовний шлях Петра Павла Ороса...

Автор(ка) : Шемет Наталія Іванівна

Тема моєї дослідницької роботи є: «Життя і духовний шл...

Card image

Українські неоязичники перед викликами часу...

Автор(ка) : Байда Поліна Олексіївна

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню еволюції ...

Card image

Дослідження ролі та значення релігійних громад в умов...

Автор(ка) : Лисенко Катерина Анатоліївна

Під час роботи над проєктом ми досліджували основні пр...

Card image

Християнська традиція душпастирської опіки військово...

Автор(ка) : Бондарчук Андрій Юрійович

Проєкт присвячено дослідженню впливу християнської р...

Card image

Образ загробного життя у Священному Писанні юдаїзму я...

Автор(ка) : Стеблик Максим Володимирович

У представленому дослідженні висвітлено питання дока...

Card image

Сакральні та профанні символи і образи російсько-укра...

Автор(ка) : Годлевська Марія Олександрівна

Розкрито специфіку понять «сакральне» та «профанне». ...

Card image

Вплив видатних діячів Кореччини на трансформації її р...

Автор(ка) : Кічановська Марія Миколаївна

Прoпoнoвaнe дoслiджeння присвячeнe кoмплeкснoму пoглиблeнoму...

Card image

Діяльність і ліквідація Підгорницького товариства на ...

Автор(ка) : Василенко Валерія Ігорівна

У ході дослідження зібрано й систематизовано інформац...

Card image

Рецепція релігійних образів у християнському металі (...

Автор(ка) : Акімов Віктор Олександрович

Метою нашої роботи було з’ясувати, у який спосіб та пі...

Card image

Вплив повномасштабного вторгнення Росії в Україну на ...

Автор(ка) : Роздольський Іван Григорович

Мета наукової роботи полягає в аналізі впливу повнома...