Науково-Дослідницькі секції: Психологія

Card image

Роль домашніх тварин в оптимізації емоційного стану л...

Автор(ка) : Науер Маргарита Іванівна

Я маю за мету донести, що тварини, а саме собаки мають х...

Card image

Ресурси резильєнтності підлітків в стресових умовах в...

Автор(ка) : Ящук Олександра Олегівна

Щоденні виклики життя в умовах війни досить негативно ...

Card image

Особливості вибору копінг-стратегій підлітками з різн...

Автор(ка) : Меньшикова Анастасія Денисівна

Доcлiдницьку роботу виконaно, aби теоретично узaгaльнити...

Card image

Особливості емоційної сфери старшокласників в період ...

Автор(ка) : Губерт Анна Володимирівна

Вибір теми дослідницької роботи був зумовлений негати...

Card image

Комунікабельність як чинник соціально-психологічної ...

Автор(ка) : Рошко Валерія Іванівна

Нас турбувало питання замкнутості підлітків, їх невмі...

Card image

Формування життєстійкості старшокласників у закладі ...

Автор(ка) : Карабута Вікторія Дмитрівна

Сучасні реалії нашого життя, війна в Україні змушують ...

Card image

Вплив війни на психічне здоров'я сучасних підлітків на...

Автор(ка) : Павчак Олег Михайлович

Даний дослідницький проєкт присвячено вивченню особл...

Card image

Емоційний аб'юз у романтичних стосунках підлітків...

Автор(ка) : Кириченко Аріна Євгенівна

Дослідницьку роботу присвячено аналізу емоційного аб...

Card image

Розвиток ціннісних і смисложиттєвих орієнтацій старш...

Автор(ка) : Гудзь Яна Олександрівна

У роботі визначено, що формування і розвиток зростаючо...

Card image

Прокрастинація при виборі майбутньої професії чи/та З...

Автор(ка) : Живчик Альона Євгенівна

У проєкті описаний феномен прокрастинації, його причи...

Card image

Формування психологічної культури підлітків в умовах ...

Автор(ка) : Сафонова Віолетта Павлівна

Актуальність дослідження визначена викликами та умов...

Card image

Рефлексивна активність учнів-підлітків з різними типа...

Автор(ка) : Кучеренко Артем Денисович

Для психологічної науки в теоретчному та прикладному ...

Card image

Аналіз психологічних реакцій на травматичний стрес вн...

Автор(ка) : Бірюкова Анастасія Віталіївна

У роботі представлено вправи, що ефективно використов...

Card image

Мотивація саморозвитку і тайм-менеджмент у осіб старш...

Автор(ка) : Бражник Мелана Олександрівна

Дослідницька робота присвячена мотиваційному та опер...

Card image

Соціально-психологічні чинники суїцидальної поведінк...

Автор(ка) : Басок Анастасія Юріївна

На основі здійсненого теоретичного аналізу у науковій...

Card image

Творча уява та увага підлітків, які займаються образот...

Автор(ка) : Балух Альбіна Олексіївна

Перед сучасними підлітками постала необхідність адап...

Card image

Розвиток стресостійкості вихованців ліцею з посилено...

Автор(ка) : Дмитерко Антон Андрійович

Актуальність проекту зумовлена розвитком стресостійк...

Card image

Стрес та розвиток стресостійкості у підлітків...

Автор(ка) : Гончарук Аріна Владиславівна

Потрясіння, які переживає українське суспільство сьог...

Card image

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) у дітей молод...

Автор(ка) : Гуренко Марія Олександрівна

В умовах трагічних подій сьогодення діти, які перебува...

Card image

Особистісні особливості переживання екстремальної си...

Автор(ка) : Боришкевич Катерина Вікторівна

Психологічне дослідження спрямоване на виокремлення, ...