Науково-Дослідницькі секції: Педагогіка

Card image

Педагогічні умови успішної самореалізації в юнацьком...

Автор(ка) : Шевчук Вікторія Олександрівна

Суть дослідження полягає у вивченні та обґрунтуванні ...

Card image

Просоціальна позиція учнів молодшого шкільного віку щ...

Автор(ка) : Гезун Аліна Миколаївна

Науково-дослідницьку роботу присвячено теоретичному ...

Card image

Розвиток навичок розумного користування ґаджетами як ...

Автор(ка) : Кіцела Дарина Костянтинівна

На основі теоретичного аналізу проблеми дослідження с...

Card image

Виховний потенціал принципу «рівний-рівному» у дитячі...

Автор(ка) : Євченко Олександр Олександрович

Дослідницьку роботу «Виховний потенціал принципу «рі...

Card image

Мозаїка Пенроуза як засіб розвитку просторової уяви с...

Автор(ка) : Єрьоменко Михайло Володимирович

В ході дослідження розглянуто можливості застосуванн...

Card image

Меми як нетрадиційний інструмент навчання (на приклад...

Автор(ка) : Кухта Марія Богданівна

Проєкт присвячено застосуванню мемів в освітньому про...

Card image

Розвиток читацьких інтересів учнівської молоді в умов...

Автор(ка) : Прохацька Софія Валентинівна

Дослідницький проєкт спрямований на визначення педаг...

Card image

Суб’єктність учнів у розбудові якісної школи...

Автор(ка) : Курлов Нікіта Андрійович

На основі теоретичного аналізу проблеми дослідження с...

Card image

Сокальське педучилище в системі підготовки педагогіч...

Автор(ка) : Солдат Анна Степанівна

Проєкт присвячено науковому аналізу та систематизаці...

Card image

Засоби формування емпатійних здібностей майбутніх пе...

Автор(ка) : Богомаз Марія Андріївна

Проаналізовано психолого-педагогічну літературу з пр...

Card image

Розвиток цифрової компетентності здобувачів загально...

Автор(ка) : Семенчук Софія Сергіївна

У дослідженні було встановлено, що використання вірту...

Card image

Організаційно-методичні засади діяльності Охтирськог...

Автор(ка) : Грєхова Вікторія Володимирівна

Дослідницька робота присвячена організаційно-методич...

Card image

Шляхи формування принципів академічної доброчесності...

Автор(ка) : Керея Євгенія Олександрівна

У дослідницькій роботі «Шляхи формування принципів а...

Card image

Розвиток розподіленого лідерства старшокласників в у...

Автор(ка) : Дубіна Інна Олександрівна

Нові умови, що склалися сьогодні в Україні, диктують ...

Card image

Читацька діяльність учнів у сучасному медіасередовищ...

Автор(ка) : Юдіна Марія Олександрівна

В теоретичній частині розглянуті поняття читацька дія...

Card image

Вплив сучасного українського мистецтва на формування ...

Автор(ка) : Бєлова Роксолана Дмитрівна

Наукова робота присвячена виявленню впливу сучасного ...

Card image

Диджиталізація освітнього процесу під час вивчення пр...

Автор(ка) : Боброва Іванна Іванівна

Роботу присвячено питанню диджиталізації освіти у суч...

Card image

Гендерна соціалізація особистості в родині буковинсь...

Автор(ка) : Довбуш Валерія Віталіївна

У ракурсі уваги дослідження – збережені в родинах бук...

Card image

Особливості організації освітнього процесу з викорис...

Автор(ка) : Білик Тетяна Віталіївна

Проєкт побудований на дослідженні дистанційного навч...

Card image

Інновації загальної освіти під час російсько-українсь...

Автор(ка) : Оверченко Олександра Дмитрівна

У науково-пошуковій роботі вперше проаналізовано ново...