Науково-Дослідницькі секції: Журналістика

Card image

Медіаграмотність як умова становлення модерного поко...

Автор(ка) : Швидка Марія Володимирівна

У своїй роботі я розкрила питання значущості медіагра...

Card image

Світ брехні в інтернеті: специфіка створення та пошире...

Автор(ка) : Токар Олександра Іванівна

Часто можна побачити, як люди поширюють новини на свої...

Card image

Висвітлення воєнних дій в українських медіа в контекс...

Автор(ка) : Хазанюк Ангеліна Андріївна

На засоби масової інформації покладена важлива роль у ...

Card image

Гейміфікація в медіаосвіті: розробка проєкту ігрового...

Автор(ка) : Люльченко Василь Артурович

Тема наукового дослідження зумовлена потребою протид...

Card image

Заголовки в газеті «Житомирщина» ...

Автор(ка) : Лобач Арсеній Володимирович

Метою дослідження було розкриття специфіки функціону...

Card image

Правда в журналістиці на прикладі історії Ґарета Джон...

Автор(ка) : Гриньо Світлана Дмитрівна

Окреслити сутність правди як вищої цінності особистос...

Card image

Метафора російсько-української війни та її функції в і...

Автор(ка) : Тимків Анастасія Любомирівна

Проєкт представляє інтернет-статті сучасної публіцис...

Card image

Вплив на громадську думку українських військових експ...

Автор(ка) : Єсікян Маріам Валеривна

Науково-дослідницька робота присвячена комплексному ...

Card image

Інтерв'ю як явище сучасної журналістики (комунікативн...

Автор(ка) : Антіпова Карина Олексіївна

В роботі поставлено за мету дослідити інтерв’ю в кому...

Card image

Диктаторські режими 1970-х років та реакція медіа на них...

Автор(ка) : Кудлик Соломія Олексіївна

Наукова робота полягає на опрацюванні діяльності дикт...

Card image

Формати регіонального радіо (на матеріалі «Суспільне ...

Автор(ка) : Миськів Єлизавета Анатоліївна

У роботі проведено аналіз форматів регіонального раді...

Card image

Тематика і проблематика журналістських коміксів на са...

Автор(ка) : Івченко Діана Олександрівна

У дослідницькій роботі розкрито особливості розвитку ...

Card image

Шкільна телестудія «30-ий канал» як засіб формування ме...

Автор(ка) : Сабанюк Віктор Вікторович

Описано телемедійний простір шкільної телестудії «30-и...

Card image

Способи візуалізації у дата-журналістиці...

Автор(ка) : Пригара Єлизавета Максимівна

Науково-дослідницький проєкт присвячено дослідженню ...

Card image

Герой і антигерой в ЗМІ та соціальних мережах: алгорит...

Автор(ка) : Чорній Тетяна Василівна

Ідея даного проєкту виникла на основі спостереження з...

Card image

Образ українського військового у відеоматеріалах про ...

Автор(ка) : Кириченко Таїсія Василівна

Науково-дослідницький проект присвячений висвітленню...

Card image

Патріотична соціальна реклама в Україні: відповідь на ...

Автор(ка) : Кондратюк Валерія Сергіївна

Питання соціальної патріотичної реклами було актуаль...

Card image

Екологічна інформація в контексті української екожур...

Автор(ка) : Ігнатенко Дарина Сергіївна

Дослідницьку роботу присвячено аналізові екологічної...

Card image

Реклама у формуванні особистої медіакультури молоді...

Автор(ка) : Олтаржевська Олександра Дмитрівна

Під час дослідження було проведено опитування респонд...