Науково-Дослідницькі секції: Географія

Card image

Ріпаківництво Волинської області: проблеми та перспек...

Автор(ка) : Лук'янська Яна Сергіївна

У роботі здійснено комплексну географічну характерис...

Card image

Географічний аналіз об’єктів фізичної активності як ...

Автор(ка) : Саєнко Мілєна Олексіївна

Найціннішим багатством будь-яких територій від країни...

Card image

Місце України у вирішенні продовольчої безпеки сучасн...

Автор(ка) : Корбань Аліна Андріївна

Наукова робота зосереджена на дослідженні сучасного с...

Card image

Розробка туричтично-краєзнавчого маршуту Новогуйвинс...

Автор(ка) : Грицай Денис Володимирович

Дослідили чинники розвитку туризму в Новогуйвинській ...

Card image

Таємниці автентичних пам’яток Тур’янської долини...

Автор(ка) : Гапак Вероніка Ярославівна

Дослідницьку роботу присвячено аналізу туристичного ...

Card image

Суспільно-географічні особливості торгівлі товарами ...

Автор(ка) : Гончаренко Альона Олександрівна

Дослідницька робота спрямована на вивчення суспільно-...

Card image

Трансформація функцій окремих міських територій (на п...

Автор(ка) : Струк Максим Васильович

У науково-дослідницькій роботі проаналізовано понятт...

Card image

Вплив декомунізації та дерусифікації на годоніми сели...

Автор(ка) : Цілованський Максим Олександрович

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню зміни год...

Card image

Геодемографічна ситуація Кіровоградської та Черкаськ...

Автор(ка) : Мельніченко Владислав Іванович

Здійснено порівняльний аналіз геодемографічної ситуа...

Card image

Нове житлове будівництво як чинник просторової трансф...

Автор(ка) : Банах Уляна Тарасівна

Наукове дослідження полягає в аналізі просторової тра...

Card image

Моніторинг конкурентоспроможності виробників сільсь...

Автор(ка) : Березанська Аліна Віталіївна

Науково-дослідницька робота «Моніторинг конкурентосп...

Card image

Гідрологічний режим та екологічний стан Дністровсько...

Автор(ка) : Кирилова Валерія Олександрівна

Робота складається зі вступу, 4 розділів, висновку та д...

Card image

Геопросторовий аналіз урболандшафів міста Полтави...

Автор(ка) : Пуденко Віктор Віталійович

Наукова робота присвячена актуальному напряму сучасн...

Card image

Розробка сучасних екскурсійних маршрутів міста Рівне ...

Автор(ка) : Агєєва Іванна Олександрівна

Дослідницька робота присвячена аналізу сучасного ста...

Card image

Характеристика демографічних показників міст -районн...

Автор(ка) : Медведєв Ян Віталійович

Дослідницьку роботу присвячено характеристиці демогр...

Card image

Цифрова трансформація туристичного продукту інструме...

Автор(ка) : Станіславчук Олеся Андріївна

Основним двигнуном сучасних змін у туризмі є споживач ...

Card image

Інноваційні напрямки використання ресурсно-інфрастр...

Автор(ка) : Савчук Вікаліна Олександрівна

Наш дослідницький проєкт присвячено дослідженню вико...

Card image

Функціональний потенціал природних ядер території ба...

Автор(ка) : Погуранська Богдана Іванівна

Наукова робота розкриває значення природніх ядер в ме...

Card image

Аналіз використання захисних смуг з верби енергетично...

Автор(ка) : Правосуд Оксана Сергіївна

Дослідницьку роботу присвячено аналізу використання ...

Card image

Вівчарство та відновлення автентичних ремесел Букови...

Автор(ка) : Шкеул Євгеній Михайлович

Ведення полонинського господарства має давні традиці...

Card image

Особливості трансформації міських просторів у незале...

Автор(ка) : Блоха Марія Ігорівна

У результаті проведеного дослідження були встановлен...

Card image

Вплив військових конфліктів на індекс людського розви...

Автор(ка) : Коваленко Максим Олексійович

Робота присвячена аналізу динаміки зміни рівня індекс...