Науково-Дослідницькі секції: Прикладна математика

Card image

Можливості використання теорії ігор при розв’язуванн...

Автор(ка) : Яровий Данііл Романович

Дана робота присвячена основним поняттям теорії ігор, ...

Card image

Математичне моделювання автоколивних процесів у сист...

Автор(ка) : Шеремет Вадим Русланович

Було досліджено умови виникнення автоколивань у механ...

Card image

Про деякі екстремальні властивості впорядкованих таб...

Автор(ка) : Волков Ілля Олегович

Для дослідження була обрана задача з Турніру юних мате...

Card image

Побудова трикутників за трьома елементами...

Автор(ка) : Матвійчук Володимир Богданович

Виявляється, що знаючи лише три певні елементи трикутн...

Card image

Фрактали - це наукова краса або красива наука...

Автор(ка) : Лоскоріх Марія Віталіївна

Дослідницьку роботу присвячено вивченню теорії фракт...

Card image

Формування поняття «многогранника» на основі фузіоні...

Автор(ка) : Потайчук Анна Сергіївна

Робота присвячена актуальній темі: створенню нових пі...

Card image

Задачі покриття, визначені алгебраїчними характерист...

Автор(ка) : Лісовський Олександр Богданович

Дану роботу присвячено застосуванню певних наборів пр...

Card image

Шифрування інформації з використанням математичних м...

Автор(ка) : Скалозуб Тетяна Володимирівна

Найпростіший спосіб зробити текст непрочитуваним - за...

Card image

Захист аудіофайлів на основі дискретного вейвлет-пере...

Автор(ка) : Танасійчук Анна Олександрівна

Вносити великі аудіо в бібліотеку ліцензованого конте...

Card image

Діаграми Вороного у мангеттенській метриці...

Автор(ка) : Пилипчук Ярина Святославівна

У пропонованій роботі досліджуються властивості діаг...

Card image

Спіралеподібний рух дрону

Автор(ка) : Ткачук Святослав Сергійович

Дане дослідження спрямоване на розв'язання задачі ефе...

Card image

Діофантові рівняння та їхнє практичне застосування...

Автор(ка) : Усанова Дар'я Дмитрівна

Дослідницьку роботу «Діофантові рівняння та їхнє прак...

Card image

Фрактальний аналіз матеріалів з від’ємним коефіцієнт...

Автор(ка) : Красовський Богдан Анатолійович

Сучасні технології вимагають створення новітніх мате...

Card image

Навігація квадрокоптера у просторі...

Автор(ка) : Терещенко Нікіта Олегович

Метою роботи було дослідити принципи навігації квадра...

Card image

Методи розв’язування задач лінійного програмування...

Автор(ка) : Панчук Діана Орестівна

Задачі лінійного програмування — це задачі оптимізац...

Card image

Періодичні розв’язки неявних лінійних різницевих рів...

Автор(ка) : Сергушенков Владислав Андрійович

Останніми роками в Харкові активно проводяться дослід...

Card image

Математичний підхід до проблеми утилізації пластиков...

Автор(ка) : Корнієнко Роман Юрійович

Основна увага в роботі зосереджена на застосуванні ел...

Card image

Розробка виграшних стратегій для розв’язування матем...

Автор(ка) : Загородний Олександр Ігорович

Науково-дослідницьку роботу присвячено розробці вигр...

Card image

Реалізація і застосування методу нічного метелика і п...

Автор(ка) : Наливайко Юлія Миколаївна

У роботі розглянуто алгоритм MFO (Moth Flame Optimizer - нічного м...

Card image

Застосування елементів теорії графів до розробки схем...

Автор(ка) : Пушенко Олександр Олексійович

Робота пов'язана з використанням елементів теорії гра...

Card image

Застосування екстремумів у прикладних задачах...

Автор(ка) : Редько Микита Вікторович

Робота присвячена застосуванню екстремумів у приклад...