Науково-Дослідницькі секції: Геологія, гідрогеологія та геофізика

Card image

Оцінка масштабів антропогенних перетворень геологічн...

Автор(ка) : Ланцева Катерина Володимирівна

Останніми десятиліттями для багатьох країн світу та У...

Card image

Віртуальномікроскопічна гранулометрія ільменіту з мі...

Автор(ка) : Вінівіт`єв Костянтин Олександрович

Для виконання дослідження за даною темою мною було про...

Card image

Видобуток сланцевого газу в Україні як крок до енергет...

Автор(ка) : Грет Катерина Романівна

Моє наукове дослідження складається із вступу, трьох р...

Card image

Типи ландшафтів села Нові Петрівці та вплив людини на ...

Автор(ка) : Пазіна Ганна Андріївна

Дослідницьку роботу присвячено типам ландшафтів села ...

Card image

Кар’єри як наслідок техногенного впливу на геологічн...

Автор(ка) : Майстренко Марія Антонівна

Проєкт присвячено аналізу сучасного стану та динаміки...

Card image

Вплив карстопровальних явищ в околицях села Солець Др...

Автор(ка) : Івасівка Остап Орестович

Дослідницьку роботу присвячено оцінці змін геологічн...

Card image

Гідрогеологічні особливості води Миргородського родо...

Автор(ка) : Кожанов Іван Костянтинович

Дослідницьку роботу присвячено гідрогеологічному дос...

Card image

Знезалізнення підземних вод за допомогою цеолітових ф...

Автор(ка) : Герасимчук Катерина Василівна

Моя робота є актуальною для сьогодення не тільки для Р...

Card image

Характеристика підземних вод бучацько-канівського та ...

Автор(ка) : Жданова Вікторія Олегівна

Дослідницьку роботу присвячено характеристиці підзем...

Card image

Піски лівобережної частини басейну річки Мокрий Мерчи...

Автор(ка) : Цапенко Денис Костянтинович

Чинний дослідницький проєкт присвячений виявленню пе...

Card image

Силурійські рифові споруди Смотрицького каньйону. Охо...

Автор(ка) : Чепенко Ксенія Вікторівна

Наукова робота розкриває пізнавальну, природоохоронн...

Card image

Методи визначення якості глини для виробництва цегли ...

Автор(ка) : Григоренко Уляна Степанівна

У селі Легедзине є цегельний завод, який призупинив св...

Card image

Ґрунти с.Рукшин: будова, властивості та особливості по...

Автор(ка) : Вільховецька Анна Євгеніївна

Мета науково-дослідницької роботи: вивчити особливост...

Card image

Геологічна унікальність села Кощіївка, що на Київщині...

Автор(ка) : Павлюк Вікторія Вікторівна

Проєкт присвячено дослідженню гранітів, які видобуваю...