Науково-Дослідницькі секції: Гідрологія

Card image

Гідроекологічний стан та ресурси озера Сомино...

Автор(ка) : Мацелко Мирослава Віталіївна

Метою дослідження було: з’ясувати особливості природ...

Card image

Вплив гірничодобувної промисловості на стан поверхне...

Автор(ка) : Тараненко Артем Владиславович

Даний проєкт «Вплив гірничодобувної промисловості на ...

Card image

Імпактний моніторинг антропогенної трансформації гід...

Автор(ка) : Кисіль Еліана Романівна

Дослідницьку роботу присвячено впровадженню принципі...

Card image

Гідроекологічні особливості та потенціал Дніпровсько...

Автор(ка) : Діхтяр Марія Олександрівна

Дослідницька робота спрямована на вивчення гідроекол...

Card image

Оцінка екологічного стану річки Дуба...

Автор(ка) : Коваль Ірина Михайлівна

У роботі ми оцінили якість води річки Дуба за гідрохім...

Card image

Оцінка сезонних змін якості води газового ставка м. Ми...

Автор(ка) : Жуковська Софія Іванівна

Метою даної роботи було дати оцінку якості води в Газо...

Card image

Цвітіння води як екологічна проблема малих річок Укра...

Автор(ка) : Чабан Ірина Миколаївна

Актуальність роботи полягає в аналізі процесу цвітінн...

Card image

Потенційні екологічні загрози та гідрогеологічні умо...

Автор(ка) : Грабовська Софія Василівна

Проводячи дане дослідження, було поставлено мету: «Вия...

Card image

Особливості гідрологічного режиму річки Інгул (у нижн...

Автор(ка) : Терлецька Катерина Сергіївна

В роботі розглянуто фактори що впливають на гідрол...

Card image

Динаміка водного середовища як показник Можливості ви...

Автор(ка) : Шевченко Антон Олександрович

Одним із джерел води для зрошення в Ізмаїльському райо...

Card image

Еколого-гідрологічний аналіз стану заплави пригирлов...

Автор(ка) : Яцина Назарій Сергійович

Робота присвячена дослідженню гідрологічних чинників...

Card image

Особливості геоекологічного стану та рекреаційне оці...

Автор(ка) : Антосюк Віталій Русланович

Проєкт присвячений геоекологічному стану та рекреаці...

Card image

Зміни водного балансу басейну річки Ромен за багаторі...

Автор(ка) : Мащук Артем Романович

Дослідницьку роботу присвячено аналізу зміни водного ...

Card image

Вплив приземного руху повітря на формування вихрових ...

Автор(ка) : Чеботарьова Поліна Дмитрівна

Дослідницьку роботу присвячено вивченню закономірнос...

Card image

Дослідження морфометричних характеристик ставків лис...

Автор(ка) : Зійоєв Заррух Умедович

Наукову роботу присвячено морфометричним характерист...

Card image

Гідрологічний режим та особливості руслових процесів ...

Автор(ка) : Кочерган Христина Анатоліївна

Гірські річки Українських Карпат, окрім того що є безз...

Card image

Оцінка сучасного антропогенного навантаження на басе...

Автор(ка) : Бичук Діана Станіславівна

Наша робота присвячена впливу людини на басейн малої р...

Card image

Порівняння річки Дарниця у Києві (Україна) та річки Гле...

Автор(ка) : Іванов Юрій Артурович

Проведено дослідження та порівняння річки Дарниця, од...