Науково-Дослідницькі секції: Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі

Card image

Порівняльна оцінка змін у землекористуванні прикордо...

Автор(ка) : Семенюк Мілана Анатоліївна

Робота присвячена можливостям застосування сучасних ...

Card image

Дослідження змін лісового покриву Дніпропетровської ...

Автор(ка) : Білоусова Каміла Євгенівна

У проєкті досліджена динаміка лісового покриву за пер...

Card image

Використання нормалізованого вегетаційного індексу ND...

Автор(ка) : Даниловська Надія Дмитрівна

У роботі описані результати використання нормалізова...

Card image

Моніторинг лісового покриву...

Автор(ка) : Добош Анастасія Сергіївна

Основна мета даної роботи - вивчити і проаналізувати л...

Card image

Дослідження змін русла та водного режиму річки Десна...

Автор(ка) : Сидоренко Ірина Миколаївна

Моєю головною метою було вивчення водного режиму річк...

Card image

Дистанційне дослідження ерозійних форм рельєфу (на пр...

Автор(ка) : Єршова Анастасія Андріївна

Проєкт присвячено проблемі активного залучення в сіль...

Card image

Аналiз забруднення повiтря в Луганськiй областi в резул...

Автор(ка) : Кисельов Ярослав Дмитрович

Уперше методом дистанційного зондування землі зробле...

Card image

Новітні втрати лісового покриву Українських Карпат...

Автор(ка) : Яворська Наталія Миколаївна

Дослідження ґрунтується на динаміці лісистості украї...

Card image

Дослідження процесу цвітіння води в Кам’янському вод...

Автор(ка) : Пуденко Андрій Павлович

Дослідження привертає увагу на актуальну екологічну п...

Card image

Оцінка зміни гідрологічного режиму торфово-болотного ...

Автор(ка) : Чиншова Софія Анатоліївна

Дослідницький проєкт присвячено аналізу зміни гідрол...

Card image

Динаміка зміни забудови міста Суми (за даними різночас...

Автор(ка) : Борисенко Олександра Валентинівна

Основна ідея роботи: дослідити особливості забудови м....

Card image

Використання геоінформаційних технологій для побудов...

Автор(ка) : Бобрицький Владислав Вячеславович

Дане дослідження присвячене моделюванню наслідків те...

Card image

Використання засобів дистанційного зондування Землі ...

Автор(ка) : Гізун Ольга Миколаївна

У дослідницькій роботі обґрунтовується проблема пpиpoд...

Card image

Прикладні аспекти використання сервісу Open Street Maps (на п...

Автор(ка) : Назарчук Мирослав Олегович

OSM – це єдині карти, до внутрішньої будови яких у нас є ...

Card image

Моніторинг використання земель сільськогосподарсько...

Автор(ка) : Карпенко Іван Олександрович

Дослідницьку роботу присвячено моніторингу використа...