Науково-Дослідницькі секції: Екологія

Card image

Ресайклінг та рециклювання як способи утилізації орга...

Автор(ка) : Мотуз Марія Олександрівна

У роботі розкрито питання основ компостування органіч...

Card image

Синантропізація флори Ківерцівського національного п...

Автор(ка) : Демчишин Катерина Михайлівна

У складі флори Ківерцівського НПП «Цуманська пуща» зу...

Card image

Прогнозування вмісту органічного вуглецю в чорнозема...

Автор(ка) : Ільченко Анастасія Сергіївна

Моніторинг вмісту органічного вуглецю в ґрунтах є важ...

Card image

Поле болю: як бойові дії впливають на українські землі...

Автор(ка) : Яциченко Марія Михайлівна

На утворення чорнозему природі треба 10 тисяч років. На ...

Card image

Навчальна екологічна стежка як засіб екологічної осві...

Автор(ка) : Ольшанська Тетяна Володимирівна

Сучаснi масштаби екологічних змiн створюють реальну за...

Card image

Дослідження морозостійкості ріпаку озимого (Brassica napus L....

Автор(ка) : Бедь Євгенія Віталіївна

Вивчення морозостійкості ріпаку озимого є важливим на...

Card image

Вплив несприятливих екологічних факторів на пророста...

Автор(ка) : Кравченко Володимир Павлович

Я зацікавився темою пов’язаною з екологією, адже без д...

Card image

Вивчення сукцесійних процесів на території глиняного ...

Автор(ка) : Мороз Діана Іванівна

В цій роботі описано дослідження, присвячене вивченню ...

Card image

Особливості розподілу видів за екологічними стратегі...

Автор(ка) : Нужненко Єлизавета Юріївна

У дослідницькій роботі проведено оцінку реакції росли...

Card image

Екологічна оцінка стану довкілля с. Михайлівка Кірово...

Автор(ка) : Мартиненко Анна Володимирівна

Дослідницьку роботу присвячено оцінці стану довкілля ...

Card image

Проєкт озеленення міста Рубіжне Луганської області...

Автор(ка) : Кондіна Єлизавета Павлівна

Через поступове опустелення міста Рубіжне був розробл...

Card image

Флуктуюча асиметрія Pelophylax ridibundus як біоіндикатора важк...

Автор(ка) : Паньків Назарій Романович

У 2021 – 2022 та 2022 – 2023 н. рр. проводилося дослідження з ви...

Card image

Визначення рівня забруднення ґрунтів Одеського регіо...

Автор(ка) : Бабеня Катерина Олексіївна

Дослідницьку роботу присвячено визначенню рівня забр...

Card image

Шумопоглинаючі характеристики зелених насаджень житл...

Автор(ка) : Солодовник Анастасія Олександрівна

Дослідницьку роботу направлено на визначення ступені...

Card image

Вплив рекреаційного навантаження на стан схилових еко...

Автор(ка) : Яковишина Лілія Володимирівна

Територія дослідження являє собою урочище «Бармаківс...

Card image

Поширення жуків родини Короїди у деревних насадженнях...

Автор(ка) : Максимова Єлизавета Миколаївна

Науково-дослідницька робота присвячена дослідженню в...

Card image

Використання біочару і міскантусу гігантського (Miscanthus...

Автор(ка) : Романів Анастасія Романівна

Наукова робота приурочена вивченню динаміки змін хімі...

Card image

Використання новітніх методик для зниження рівня забр...

Автор(ка) : Холодов Олег Віталійович

Однією з проблем сучасного міста є постійне зростання ...

Card image

Екосистемні послуги вуличних насаджень урбоекосистем...

Автор(ка) : Скрипник Софія Сергіївна

Вуличні насадження надають цілий комплекс екосистемн...

Card image

Оцінка екологічного стану лісонасаджень села Деньги З...

Автор(ка) : Чернятевич Анастасія Андріївна

Дослідницька робота полягала в аналізі стану лісових ...

Card image

Використання альтернативних джерел карбону для проду...

Автор(ка) : Нестор Вікторія Олександрівна

Робота присвячена пошуку та оцінці можливості викорис...

Card image

Дослідження фітотоксичності ґрунтів, забруднених наф...

Автор(ка) : Мацко Яна Андріївна

Роботу присвячено дослідженню ґрунтів, забруднених ди...

Card image

Забруднення атмосферного повітря твердими частинками...

Автор(ка) : Ярифа Поліна Сергіївна

Згідно оцінок Всесвітньої організації охорони здоров...