Науково-Дослідницькі секції: Охорона довкілля та раціональне природокористування

Card image

Белігеративні комплекси як особлива група антропоген...

Автор(ка) : Суржикова Анастасія Максимівна

Актуальним питанням роботи стало поширення белігерат...

Card image

Оцінка сучасного стану торфових ґрунтів Західного Пол...

Автор(ка) : Шевчук Катерина Юріївна

Наукова робота на тему: «Оцінка сучасного стану торфов...

Card image

Розробка екологобезпечного способу утилізації фосфог...

Автор(ка) : Деменко Олексій Петрович

У багатьох країнах світу, в тому числі в Україні, накоп...

Card image

Використання SaveEcoSensor (станції моніторингу якості пові...

Автор(ка) : Сапліна Крістіна Олександрівна

Місто Новогродівка — шахтарське місто, в якому знаход...

Card image

Біохімічні механізми стійкості типових представників...

Автор(ка) : Коноваленко Марія Юріївна

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню біохімічн...

Card image

Порівняльна характеристика агроценозів старих яблуне...

Автор(ка) : Рішко Наталія Михайлівна

Робота стосується покинутих плодових агроценозів, що ...

Card image

Перифітон нитчастих зелених водоростей малої річки Мо...

Автор(ка) : Соколова Валерія Сергіївна

Перифітон може стати одним із головних критеріїв оцін...

Card image

Екологічні аспекти застосування кавового шламу як вто...

Автор(ка) : Деркач Андрій Дмитрович

Суть даної роботи полягає в спробі розробити концепці...

Card image

Дослідження екологічного стану річки Бокова за рівнем...

Автор(ка) : Єсікян Маріам Валеривна

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню екологічн...

Card image

Відходи війни – переробка та утилізація ...

Автор(ка) : Губанова Аліна Олександрівна

Доброго часу доби тим, хто читає цей текст. Цей проєкт є...

Card image

Біоіндикаційне дослідження чистоти атмосферного пові...

Автор(ка) : Жук Вікторія Романівна

Метою наших досліджень було визначення рівня забрудне...

Card image

Забруднення повітря шкільного класу ліцею №6 «Лідер» ...

Автор(ка) : Погорелов Артем Сергійович

Продуктивність навчання дитини у школі значним чином ...

Card image

Заплава річки Горинь в межах Острозької міської терит...

Автор(ка) : Дем’янчук Вікторія Олександрівна

Змалечку я мала змогу спостерігати різноманітну флору...

Card image

Біологічний захист природозаповідного об’єкта загал...

Автор(ка) : Яковенко Алєксандра Юріївна

Яблуня-колонія особливий, унікальний об’єкт природоз...

Card image

Дослідження впливу мікропластику водного середовища ...

Автор(ка) : Ступінська Юлія Романівна

У роботі представлено нові дані щодо здатності двосту...

Card image

Вивчення їстівної упаковки на основі полісахаридів...

Автор(ка) : Мінко Богдан Олексійович

Дана наукова робота присвячена вивченню можливості ст...

Card image

Ефективність очищення прісної та морської води від на...

Автор(ка) : Лупул Максим Сергійович

У роботі проведено вивчення здатності поглинати нафту...

Card image

Оцінка екологічного стану атмосферного повітря міста ...

Автор(ка) : Шамич Вікторія Олександрівна

Дослідницьку роботу присвячено аналізу мікробіологіч...

Card image

Антибактеріальна активність ендокарпіїв та насіння д...

Автор(ка) : Романюга Валерія Ігорівна

У роботі наведено дані експерименту по вивченню антиб...