Науково-Дослідницькі секції: Лісознавство

Card image

Первоцвіти Васютинського лісу: видовий склад, поширен...

Автор(ка) : Опольський Артемій Русланович

У ході наукового дослідження ми вивчали видовий склад ...

Card image

Біологічні особливості сосни звичайної на Черемськом...

Автор(ка) : Бачинський Назар Валентинович

Ми працювали над дослідженнями сосни на болоті протяг...

Card image

Аналіз лісової підстилки деревостану парку «Зелений г...

Автор(ка) : Єрьоміна Карина Григорівна

Останнім часом, паралельно з активним розвитком та рек...

Card image

Моніторинг динаміки лісів Житомирської області (на пр...

Автор(ка) : Шатилович Віолетта Олегівна

Проведення моніторингу динаміки лісів Житомирської о...

Card image

Лісові ресурси Закарпаття

Автор(ка) : Климко Олександра Робертівна

У даній роботі були досліджені деревинні та недеревин...

Card image

Вовк в екосистемах Південної України ...

Автор(ка) : Кузьменко Даніл Олександрович

Нами була поставлена ціль дослідити Вовка в умовах пів...

Card image

Екологічна характеристика популяції канюка звичайног...

Автор(ка) : Ощипко Тетяна Василівна

Для аналізу популяції ми дослідили такі показники дан...

Card image

Вплив походження на ріст і плодоношення клонів дуба зв...

Автор(ка) : Гайсенюк Маргарита Олександрівна

У роботі проаналізовано ріст і плодоношення клонів на ...

Card image

Впровадження заходів озеленення за рахунок Acer Platanoides Gl...

Автор(ка) : Туртуріка Максим Ігорович

Дослідницьку роботу присвячено пошуку ефективних шля...

Card image

Перебіг природного поновлення під наметом соснового н...

Автор(ка) : Сковрон Марія Сергіївна

У даному проекті висвітлено дендролого-екологічні осо...

Card image

Аналіз динаміки лісокультурних та лісівничо-таксацій...

Автор(ка) : Васільєва Марія Олександрівна

Науково-дослідницьку роботу присвячено вивченню зага...

Card image

Розмноження павловнії повстистої (Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud) ...

Автор(ка) : Хомяк Денис Анатолійович

У зв’язку із значною залежністю нашої країни від зовн...

Card image

Алелопатичний вплив захисних лісосмуг на стан сільськ...

Автор(ка) : Остатній Владислав Володимирович

У даній роботі надано характеристику природних умов р...

Card image

Вивчення динаміки заселення гіркокаштана звичайного C...

Автор(ка) : Бондаренко Лідія Миколаївна

В Україні гіркокаштан звичайний потерпає від щорічног...

Card image

Оцінка рекреаційного потенціалу та навантаження Шевч...

Автор(ка) : Лєвікіна Кіра Олексіївна

Дослідили рекреаційний потенціал та навантаження Шев...

Card image

Радіальний приріст – інтегральний показник реакції д...

Автор(ка) : Чуєнко Яна Олександрівна

Сосновий ліс – це складний комплекс, що характеризуєт...

Card image

Систематична структура та еколого-біологічні особлив...

Автор(ка) : Горбань Вікторія Сергіївна

Проблеми благоустрою урботериторій з використанням р...

Card image

Вплив нанокремнію на процеси проростання насіння гірк...

Автор(ка) : Богдан Мирослава Стефанівна

Наш проєкт актуалізує питання високої засоленості гру...