Науково-Дослідницькі секції: Селекція та генетика

Card image

Використання картопляних рештків (лушпини) у якості ор...

Автор(ка) : Мацібора Михайло Вікторович

Шляхом експериментування та дослідження визначався е...

Card image

Порівняльна оцінка сортів сої за урожайністю в умовах ...

Автор(ка) : Калетнік Маргарита Петрівна

У роботі на основі власних досліджень проведено порів...

Card image

Морфологія та молекулярна філогенія голих амеб...

Автор(ка) : Хомич Тетяна Сергіївна

На даний час більша частина фауни голих амеб залишаєть...

Card image

Генетичні аспекти формування антибіотикорезистентно...

Автор(ка) : Кривцов Артем Андрійович

Дослідницьку роботу присвячено ролі водних екосистем ...

Card image

Прояв господарсько-цінних ознак у різних сортів амара...

Автор(ка) : Білан Анастасія Станіславівна

Моя наукова робота була спрямована на вивчення біолог...

Card image

Асинхронність розщеплення центромірних районів хромо...

Автор(ка) : Бойко Захарій Володимирович

Передумовою цитогенетичних порушень у тварин вважают...

Card image

Діагностика хвороби Вільсона в осіб шкільного віку в У...

Автор(ка) : Петрів Ілона Вікторівна

Хвороба Вільсона – це аутосомно-рецесивне захворюван...

Card image

Використання в селекційній практиці особливостей буд...

Автор(ка) : Троїцька Таїсія Іллівна

Актуальність проєкту - вирішення проблем непередбачув...

Card image

Закономірності формування урожайності насіння та біо...

Автор(ка) : Іщенко Софія Леонідівна

Моя робота присв’ячена аналізу сортів сорго цукровог...

Card image

Залежність якісних показників насіння сосни звичайно...

Автор(ка) : Семігута Олександра Олександрівна

Для заготівлі покращеного насіння на Рівненщині створ...

Card image

Дослідження мінливості каріотипу великої рогатої худ...

Автор(ка) : Басовська Марія Дмитрівна

Проведено визначення рівня спонтанної нестабільності...

Card image

Особливості мутаційного процесу за умов інбридингу у D...

Автор(ка) : Фішензон Фаіна Феліксівна

Робота присвячена перебігу мутаційного процесу у Drosophi...

Card image

Молекулярно-генетична характеристика українських поп...

Автор(ка) : Вітрюк Аріна Олексіївна

Дана робота присвячена вивченню організації та еволюц...

Card image

Вплив наночастинок на показники індукованих мутацій в...

Автор(ка) : Любчикова Дарія Русланівна

У всьому світі інтерес до ролі наночастинок, які широк...

Card image

Оцінка потенційного впливу екстрактів генетично-моди...

Автор(ка) : Колісник Яна Валеріївна

Метою дослідження було проаналізувати вплив екстракт...