Науково-Дослідницькі секції: Статистика

Card image

Статистична оцінка екологічної ситуації у місті Тульч...

Автор(ка) : Вапнярчук Єлизавета Сергіївна

Екологічний стан довкілля, шкідливий вплив на нього по...

Card image

Математичні методи статистичних досліджень...

Автор(ка) : Сидорчук Назар Васильович

Дослідницький проєкт присвячений статистичним дослід...

Card image

Деякі узагальнення задачі Реньї про паркування...

Автор(ка) : Іващенко Єгор Олександрович

У даній роботі розглядається модифікація задачі Реньї...

Card image

Аналіз зв'язку між шкільною успішністю та результатам...

Автор(ка) : Тарасенко Гліб Віталійович

Суттю нашого проєкту став пошук зв’язку між середнім ...

Card image

Застосування методів багатовимірної класифікації для...

Автор(ка) : Яковлєва Аліна Андріївна

За даними AUTO-Consulting, станом на 2021 рік в Україні на 1 тисяч...

Card image

Розробка імітаційної моделі пошуку субоптимальних рі...

Автор(ка) : Петров Нікіта Віталійович

Картонно-тарне виробництво є екологічно безпечним, ал...

Card image

Статистичний та регресійний аналіз успішності випуск...

Автор(ка) : Городюк Анна Валеріївна

Суть моєї роботи полягала у дослідженні результатів Н...

Card image

Альтернативні джерела електроенергії як ефективна за...

Автор(ка) : Михалко Марія Миколаївна

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню доцільнос...

Card image

Застосування технологій кореляційного та регресійног...

Автор(ка) : Стонога Микола Ігорович

Ефективність проведення системного аналізу напряму з...

Card image

Управління інвестиційним криптовалютним портфелем...

Автор(ка) : Якимчук Вероніка Федорівна

Підґрунтям для дослідження стала ична модель оптиміза...

Card image

Кореляційно-регресійний аналіз...

Автор(ка) : Дунаєва Вероніка Вадимівна

Робота присвячена методу кореляційно-регресійного ан...

Card image

Статистичний аналіз забруднюючих викидів у повітря Ук...

Автор(ка) : Партола Таїсія В'ячеславівна

Темою роботи було обрано "Статистичний аналіз забрудн...

Card image

Статистичний аналіз міграційних процесів під час росі...

Автор(ка) : Семенюк Ульяна Ігорівна

Індивідуальний дослідницький проєкт присвячено вивче...

Card image

Модель Ланчестера з пуассонівським вибиттям...

Автор(ка) : Борисенко Володимир Володимирович

Головним поштовхом до вивчення моделі Ланчестера з пу...

Card image

Матричні грові стратегії у прийнятті оптимальних упра...

Автор(ка) : Столяр Юрій Тарасович

Науково-дослідницька робота (НДР) присвячена деяким пи...

Card image

Елементи математичної статистики та її застосування...

Автор(ка) : Манжула Нікіта Андрійович

Під час написання роботи я ознайомився з історією розв...