Науково-Дослідницькі секції: Фольклористика

Card image

Дерево мого родоводу

Автор(ка) : Зелінська Дар'я Андріївна

Наукова робота присвячена проблемі відновлення істор...

Card image

Птахи-провісники в українському фольклорі (за матеріа...

Автор(ка) : Левчук Христина Романівна

Системне вивчення фольклорних матеріалів виявило зна...

Card image

Гендерні аспекти змісту колискових пісень...

Автор(ка) : Глущенко Юлія Артемівна

У роботі розглянуто сутність колискової пісні як фоль...

Card image

Жіночі демонічні істоти в народних віруваннях українц...

Автор(ка) : Плиска Анастасія Василівна

У дослідницькій роботі проаналізовано специфіку обра...

Card image

Усні прозові наративи про російсько-українську війну (...

Автор(ка) : Водолавська Анастасія Василівна

Суть наукового дослідження полягає у записі та аналіз...

Card image

«Ой вінку мій зелененький…» (символіка вінка та хустк...

Автор(ка) : Стрипа Софія Василівна

Весілля - це найвеличніший український обряд. Не дарма ...

Card image

Пісенна скарбниця Ходосівського краю...

Автор(ка) : Цюцяк Світлана Вікторівна

Питання дослідження, збереження та популяризації пісе...

Card image

Пісні в обрядах переходу: братчини, охризування, прово...

Автор(ка) : Бондарчук Андрій Юрійович

Кіровоградщина – центральний регіон України має свій ...

Card image

Фольклорні витоки концепту «сонце» в збірці Ганни Гай...

Автор(ка) : Кудріна Марія Ігорівна

Гіпотезою дослідження стає припущення про те, що амбів...

Card image

Вінкоплетини як складова передвесільної обрядовості ...

Автор(ка) : Чепелюк Марія Степанівна

Не зважаючи на те, що про весілля можна знайти чимало і...

Card image

Фольклор кризової доби: народна творчість часів росій...

Автор(ка) : Новохатська Вероніка Юріївна

Розглянуто український фольклор Першої та Другої світ...

Card image

Жанрова система українського воєнного інтернетлору п...

Автор(ка) : Фуголь Марія Романівна

Дослідницький проєкт присвячено вивченню жанрового р...

Card image

Міфологічні уявлення поліщуків у легендах і переказах...

Автор(ка) : Левчук Наталія Сергіївна

Дослідження присвячене відображенню міфологічних уяв...

Card image

Пісенна творчість Новослобідської громади Сумської о...

Автор(ка) : Приходько Єлизавета Іванівна

У роботі простежили генезис, становлення, побутування ...

Card image

Міфологічний образ змія в слобожанському фольклорі: м...

Автор(ка) : Сакіра Анастасія Миколаївна

У проєкті розглянуто витоки міфологічного образу змія...

Card image

Українська народна топонімічна проза населеного пунк...

Автор(ка) : Свирида Антоніна Богданівна

У сфері вивчення топонімів Кам’янеччини досі не має ї...

Card image

Українська народна молитва

Автор(ка) : Цибуляк Марина Русланівна

Проєкт присвячено вивченню специфіки української нар...

Card image

Архетипний образ відьми в локальній фольклорній тради...

Автор(ка) : Максименко Дар'я Сергіївна

У науковій роботі викладено результати дослідження пр...

Card image

Сучасні українські балади, народжені війною: їх зв’яз...

Автор(ка) : Москаль Дар'я Дмитрівна

У науково-дослідницькій роботі проаналізовано жанров...