Науково-Дослідницькі секції: Англійська мова

Card image

Особливості утворення неологізмів в англійській мові ...

Автор(ка) : Вишневська Катерина Русланівна

Змістовна та виключно актуальна наукова робота, спону...

Card image

Техніки побудови креативного сюжетного твору на основ...

Автор(ка) : Скляренко Вікторія Вячеславівна

Наукова робота присвячена розробці технік побудови кр...

Card image

Еліпсис як засіб лінгвістичної компресії у сучасному ...

Автор(ка) : Таран Єлизавета Василівна

У даній науково-дослідницькій роботі було розглянуто ...

Card image

Лінгвостилістичні особливості жанру «Публічна промов...

Автор(ка) : Чернишов Данііл Андрійович

Наукова робота присвячена вивченню характерних ознак ...

Card image

Особливості розмовного стилю в англійській мові на пр...

Автор(ка) : Грет Катерина Романівна

Моя робота складається із двох розділів. Перший розділ...

Card image

Перекладацькі трансформації в українській версії каз...

Автор(ка) : Савченко Іванна Юріївна

Метою нашого науково-дослідницького проєкту було вияв...

Card image

Відображення реалій художньої дійсності засобами оно...

Автор(ка) : Бобровська Софія Сергіївна

Головна ідея дослідження це класифікація та висвітлен...

Card image

Математична термінологія в британських та українськи...

Автор(ка) : Бузінова Валерія Андріївна

Дослідницьку роботу присвячено висвітленню особливос...

Card image

Міжваріантний переклад як різновид внутрішньомовного...

Автор(ка) : Панчишин Анастасія Ігорівна

У науково-дослідницькій роботі досліджено міжваріант...

Card image

Особливості відтворення персуазивних конструкцій при...

Автор(ка) : Олійникова Аліна Ігорівна

Метою дослідницької роботи було з’ясувати особливост...

Card image

Стилістичні та прагматичні характеристики біблійних ...

Автор(ка) : Сич Юлія Вікторівна

Дослідження на тему "Стилістичні та прагматичні харак...

Card image

Порівняльна семантико-морфологічна характеристика ук...

Автор(ка) : Чучвага Анастасія Іванівна

Тема нашого наукового дослідження: «Порівняльна семан...

Card image

Лінгвостилістичні особливості метафор у промовах кор...

Автор(ка) : Кислюк Софія Петрівна

Це дослідження охоплює перші роки принцеси Єлизавети I...

Card image

Субтитрування англомовного фільму «Fatherhood» українсько...

Автор(ка) : Куранда Марія Анатоліївна

Метою дослідження є вивчення специфіки перекладу субт...

Card image

Стилістичні особливості синтаксичного плеоназму в по...

Автор(ка) : Глюзіцька Софія Владиславівна

Актуальність даного дослідження обумовлена тим, що пл...

Card image

Специфіка перекладу англійських реалій у англомовном...

Автор(ка) : Піхур Аліса Олександрівна

У роботі був досліджений британський телесеріал «Абат...

Card image

Компаративний аналіз засобів створення комічного і їх...

Автор(ка) : Сокол Софія Андріївна

Робота присвячена аналізу комічного, мовних і стиліс...

Card image

Неологізми як мовне віддзеркалення війни у медійному ...

Автор(ка) : Карпенко Анастасія Володимирівна

Наразі існує важлива потреба інформувати світ про рос...

Card image

Використання метафор у спортивному репортажі англійс...

Автор(ка) : Осипенко Антон Васильович

У даній роботі проведено дослідження англійських мета...