Науково-Дослідницькі секції: Прикладна макро- та мікроекономіка

Card image

Оцінювання вартості життя українця у сучасних реаліях...

Автор(ка) : Харлан Рєнат Тарасович

Дослідження присвячено оцінюванню вартості життя укр...

Card image

Стратегія конкурентоспроможного розвитку оборонно-пр...

Автор(ка) : Кузьменко Олексій Максимович

Актуальність теми полягає у необхідності вдосконален...

Card image

Вплив кіберспорту на економіку України...

Автор(ка) : Петрецький Андрій Іванович

Суть мого проєкту показати вплив кіберспорту на еконо...

Card image

Вплив війни в Україні на світову продовольчу безпеку...

Автор(ка) : Пугач Анастасія Андріївна

Україна завжди виробляла зернових культур набагато бі...

Card image

Ефективна взаємодія секторів економіки, як запорука у...

Автор(ка) : Крохта Олександр Романович

Проаналізувавши в роботі взаємозв’язки підприємств р...

Card image

Управління харчовими відходами в циркулярній економі...

Автор(ка) : Деркач Андрій Дмитрович

На сьогоднішній день, безвідходне виробництво «zero-waste»...

Card image

Активізація розвитку волонтерського руху Кіровоградс...

Автор(ка) : Кіріченко Вікторія Валеріївна

Науково-дослідницька робота присвячена проблемі тран...

Card image

Аналіз соціально-економічного рівня життя вимушено пе...

Автор(ка) : Красноженов Костянтин Дмитрович

В роботі визначено структуру та рівень доходів домого...

Card image

Логістичні аспекти діяльності релокованих підприємст...

Автор(ка) : Перепелиця Устим-Олег Анатолійович

Дослідницька робота присвячена вивченню процесів, по...

Card image

Ринок молочної продукції в Україні під час воєнного ст...

Автор(ка) : Лещенко Максим Сергійович

У роботі систематизовано наукові матеріали, статистич...

Card image

Ринок праці в умовах «нової нормальності» (у пандемічн...

Автор(ка) : Галицька Дарина Юріївна

Унаслідок масштабних змін, що відбулись в економіці пі...

Card image

Цифрова трансформація національної економіки при пер...

Автор(ка) : Горета Богдан Юрійович

У роботі досліджено теоретичні та практичні аспекти ц...

Card image

Управління конкурентними перевагами підприємства в у...

Автор(ка) : Бірюкова Олександра Сергіївна

У дослідженні було проаналізовано основні фактори впл...

Card image

Військові донати як унікальне економічне явище...

Автор(ка) : Гайдученко Микита Валентинович

Проєкт присвячений актуальній на сьогоднішній день те...

Card image

Сучасний стан і динаміка розвитку ринку електромобілі...

Автор(ка) : Ситар Микола Павлович

Економічна криза, обмеженість нафти та газу, їх висока...

Card image

Сталий розвиток підприємства в умовах невизначеності ...

Автор(ка) : Гонтар Дарина Олександрівна

Робота присвячена розв’язанню актуального наукового ...

Card image

Воднева складова в розвитку світової автомобілебудів...

Автор(ка) : Зиндик Анна-Крістіна Артурівна

В роботі досліджено місце водневої складової в розвит...

Card image

Інвестиційні пріоритети України в умовах інтеграції д...

Автор(ка) : Русин Соломія Олександрівна

Тема нашої науково-дослідницької роботи стосується пи...