Науково-Дослідницькі секції: Німецька мова

Card image

Лінгвокогнітивні особливості вербалізації концепту f...

Автор(ка) : Корнелюк Катерина Вікторівна

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню лінгвоког...

Card image

Комунікативні стратегії і тактики в статтях про війну ...

Автор(ка) : Величко Еліна Олексіївна

У межах дослідження були розглянуті поняття "комуніка...

Card image

Англіцизми та Denglisch: конструкції, що видозмінюють та м...

Автор(ка) : Чепелєва Анастасія Анатоліївна

Дослідницьку роботу присвячено аналізу найпоширеніши...

Card image

Стилістика політичних промов Конрада Аденауера ...

Автор(ка) : Кравцова Єва Миколаївна

Політична промова – це заздалегідь підготовлений вис...

Card image

Риторика Бундестагу стосовно України у період з січня ...

Автор(ка) : Пугач Софія В'ячеславівна

Від політичних рішень Бундестагу залежить майбутнє на...

Card image

Особливості функціонування сучасної військової лекси...

Автор(ка) : Смутчак Марія Богданівна

Дослідницьку роботу присвячено вивченню медіатексту, ...

Card image

Специфіка репрезентації лексико-семантичних та стилі...

Автор(ка) : Шевченко Сергій Євгенійович

У даній науковій роботі робиться спроба дослідити лек...

Card image

Порівняння в романах Д.Зелек...

Автор(ка) : Виговська Інна Ігорівна

У науково-дослідницькій роботі здійснено аналіз порів...

Card image

Німецькомовний рекламний слоган: типологічний та стру...

Автор(ка) : Черненко Віталій Вікторович

Дослідницьку роботу присвячено вивченню німецькомовн...

Card image

Віртуальне спілкування у німецькомовному мобільному ...

Автор(ка) : Абдулаєва Секіна Заурбеківна

У дослідженні представлено результати аналізу мовних ...

Card image

Лексичні інновації російсько-української війни в суча...

Автор(ка) : Кочерган Христина Анатоліївна

Робота присвячена дослідженню лексичних інновацій у с...

Card image

Порівняльна характеристика назв квітів-символів миру ...

Автор(ка) : Янковська Анастасія Романівна

Метою цього проєкту було дослідження особливостей утв...