Куцевич Анна Миколаївна

Створення універсального боту для навчального процесу з використаням мови Python

Video Poster Left Poster Right