Корнелюк Катерина Вікторівна

Лінгвокогнітивні особливості вербалізації концепту frau/жінка у сучасній німецькомовній пісенній ліриці авторів німецького та турецького походження

Video Poster Left Poster Right