Михайлищук Назар Тарасович

Вплив обробки поверхні CdTe іонами газів на властивості гетеропереходів MoOx/n-CdTe

Video Poster Left Poster Right