Сініцин Герман Теймуразович

Нанесення фотокаталітичного покриття ТіО2 анатазної модифікації методом термічного випаровування та дослідження його властивостей

Video Poster Left Poster Right